BHP Warszawa – dlaczego szkolenia są tak ważne?

Dlaczego badamy bezpieczeństwo i higienę pracy w Warszawie? Ponieważ n początku 2017 roku budynek przemysłowy w Warszawie zapalił się i spłonął przez trzy dni. Dwóch pracowników odniosło obrażenia z powodu pożaru. Według Departamentu Pracy wydał nakaz zabraniający wykonywania jakichkolwiek prac na miejscu. Uważa się, że pożar był wynikiem złych praktyk BHP. Najważniejsze źródła na scenie mówiły, że okazało się, że w dniu wypadku nie było dostępu do wody. Jeśli okaże się, że przyczyną jest pożar, organizacja może ponieść poważne konsekwencje. Starszy inspektor departamentu powiedział: „Nie można wydać oficjalnego oświadczenia w sprawie przyczyny pożaru, dopóki nie zostanie zakończone pełne śledztwo sądowe więc proszę o zaprzestanie zadawania pytań na ten temat”. Powyższa historia jest dobrym przykładem, dlaczego  właśnie bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważne. Jeśli firma nie przestrzega zasad i przepisów BHP Warszawa lub nie może zidentyfikować potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, może to prowadzić do obrażeń, szkód majątkowych, kar pieniężnych, kar, a nawet śmierci. Co więcej, podczas gdy dochodzenia mają miejsce, firma poniesie ogromne szkody, nie tylko w zakresie sprzedaży i produkcji, ale także reputacji. Wyposażając się w wiedzę BHP Warszawa, możesz zidentyfikować i pomóc w zapobieganiu urazom lub katastrofalnym wydarzeniom w miejscu pracy. W tym poście przyjrzymy się bliżej znaczeniu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także Ustawie o BHP w naszym kraju.