Terapia poznawczo behawioralna w Zielonej Górze

Terapia poznawczo behawioralna wymaga struktury. Powodem takiej struktury jest to, że pomaga najbardziej efektywnie wykorzystać czas terapeutyczny. Zapewnia również, że ważne informacje nie zostaną pominięte (na przykład wyniki pracy domowej) oraz że zarówno terapeuta, jak i klient myślą o nowych zadaniach, które naturalnie wynikają z sesji. Terapeuta prowadzący terapię poznawczo behawioralną bierze czynny udział w tworzeniu sesji na początek. W miarę postępów, a klienci rozumieją zasady jakimi kieruje się terapia poznawczo behawioralna, które są dla nich pomocne, biorą coraz większą odpowiedzialność za treść sesji. Na koniec klient czuje się upoważniony do kontynuowania pracy niezależnie.

Sesje grupowe są istotnym elementem jaki wymaga terapia poznawczo behawioralna.  Terapia poznawczo behawioralna jest zwykle terapią indywidualną. Ale nadaje się również do pracy w grupach lub rodzinach, szczególnie na początku terapii. Wiele osób czerpie wielką korzyść z dzielenia się swoimi trudnościami z innymi, którzy mogą mieć podobne problemy, nawet jeśli na początku może się to wydawać zniechęcające. Grupa może być również źródłem szczególnie cennego wsparcia i porady, ponieważ pochodzi od osób z osobistym doświadczeniem problemu. Widząc jednocześnie kilka osób, usługodawcy mogą zaoferować pomoc większej liczbie osób jednocześnie, dzięki czemu ludzie szybciej otrzymają pomoc.