Unieważnienie małżeństwa Warszawa i śluby kościelne

Być może, ale tylko wtedy, gdy otrzymałeś unieważnienie małżeństwa Warszawa (co oznacza, że Twoje poprzednie małżeństwo nie było uważane za ważny sakrament). Jeśli otrzymasz rozwód cywilny, ale nie unieważnisz małżeństwa, w oczach Kościoła nadal pozostajesz w związku małżeńskim z drugą osobą i dopuścisz się cudzołóstwa, jeśli poślubisz inną osobę.

Jezus mówi: „Kto oddala swoją żonę, a poślubia inną, popełnia cudzołóstwo przeciwko niej, a jeśli ona opuści swego męża i wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo” (Marka 10:11-12).

Czy będąc po rozwodzie mogę nadal przyjmować komunię? Tak jeśli masz unieważnienie małżeństwa Warszawa!

Jeśli Twoje poprzednie małżeństwo nie zostało unieważnione i zdecydowałeś się na ponowne zawarcie związku małżeńskiego, to nie, ponieważ pozostawałbyś w związku cudzołożnym i w stanie grzechu śmiertelnego. W przeciwnym razie przyjmowanie Eucharystii jest całkowicie dopuszczalne, jeśli jesteś rozwiedziony. Unieważnienie małżeństwa Warszawa – w naszej kancelarii najtaniej!